KINH NGHIỆM SẢN XUẤT TÚI VẢI XUẤT KHẤU NHẬT BẢN

Có nhà xưởng & máy móc

Chúng tôi có nhà xưởng, máy móc hiện đại và đội ngũ công nhân có kinh nghiệm may các mặt hàng túi vải bố, túi canvas, túi vải không dệt xuất khẩu 

Kinh nghiệm xuất khẩu Nhật Bản

Với thị trường tiềm năng phát triển là Nhật Bản, chúng tôi đã và đang sản xuất các mặt hàng túi vải xuất khẩu đi thị trường Nhật Bản hàng tuần

Đội ngũ công nhân lành nghề

Đội ngũ công nhân may có kinh nghiệm 10 năm sản xuất các mặt hàng túi vải xuất khẩu, đáp ứng yêu cầu khắt khe của khách hàng trong và ngoài nước

CÁC KIỂU TÚI ÉP NHIỆT THÔNG DỤNG

CÁC KIỂU TÚI VẢI ÉP NHIỆT

Túi vải ép nhiệt quai hột xoài

CÁC KIỂU TÚI VẢI ÉP NHIỆT

Túi vải ép nhiệt có quai xách

CÁC KIỂU TÚI VẢI ÉP NHIỆT

Túi vải ép nhiệt đi chợ

CÁC KIỂU TÚI VẢI ÉP NHIỆT

Túi vải không dệt không có hông

CÁC KIỂU TÚI VẢI ÉP NHIỆT

Túi dây rút ép nhiệt

TÚI ÉP NHIỆT XUẤT KHẨU

CÁC KIỂU TÚI VẢI ÉP NHIỆT

Túi dây rút ép nhiệt

CÁC KIỂU TÚI VẢI ÉP NHIỆT

Túi vải không dệt không có hông

CÁC KIỂU TÚI VẢI ÉP NHIỆT

Túi vải ép nhiệt đi chợ

CÁC KIỂU TÚI VẢI ÉP NHIỆT

Túi vải ép nhiệt có quai xách

CÁC KIỂU TÚI VẢI ÉP NHIỆT

Túi vải ép nhiệt quai hột xoài

TÚI VẢI KHÔNG DỆT XUẤT KHẨU

CÁC KIỂU TÚI VẢI ÉP NHIỆT

Túi dây rút ép nhiệt

CÁC KIỂU TÚI VẢI ÉP NHIỆT

Túi vải không dệt không có hông

CÁC KIỂU TÚI VẢI ÉP NHIỆT

Túi vải ép nhiệt đi chợ

CÁC KIỂU TÚI VẢI ÉP NHIỆT

Túi vải ép nhiệt có quai xách

CÁC KIỂU TÚI VẢI ÉP NHIỆT

Túi vải ép nhiệt quai hột xoài

TÚI VẢI KHÔNG DỆT CÁN MÀNG

CÁC KIỂU TÚI VẢI ÉP NHIỆT

Túi dây rút ép nhiệt

CÁC KIỂU TÚI VẢI ÉP NHIỆT

Túi vải không dệt không có hông

CÁC KIỂU TÚI VẢI ÉP NHIỆT

Túi vải ép nhiệt đi chợ

CÁC KIỂU TÚI VẢI ÉP NHIỆT

Túi vải ép nhiệt có quai xách

CÁC KIỂU TÚI VẢI ÉP NHIỆT

Túi vải ép nhiệt quai hột xoài

TÚI VẢI KHÔNG DỆT BỌC TRÁI CÂY

CÁC KIỂU TÚI VẢI ÉP NHIỆT

Túi dây rút ép nhiệt

CÁC KIỂU TÚI VẢI ÉP NHIỆT

Túi vải không dệt không có hông

CÁC KIỂU TÚI VẢI ÉP NHIỆT

Túi vải ép nhiệt đi chợ

CÁC KIỂU TÚI VẢI ÉP NHIỆT

Túi vải ép nhiệt có quai xách

CÁC KIỂU TÚI VẢI ÉP NHIỆT

Túi vải ép nhiệt quai hột xoài

THÔNG TIN THAM KHẢO 

Một số thông tin cho bạn tham khảo như các chất liệu dùng trong ngành may mặc, đặc biệt là may các loại túi vải không dệt, tìm hiểu về túi vải không dệt là gì, túi vài ép nhiệt là gì , quy trình máy móc tạo ra sản phẩm túi vải không dệt, túi vải cán màng và các loại túi vải khác…